De Viervoudige staat Thomas Boston
Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: November 2012
Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Het teken van de Doop Matthew Henry
Reformatie
Het Schatboek der verklaringen van de Heidelbergse Cathechismus Zacharias Ursinus
Engelse Oudvaders
Institutie Johannes Calvijn
Het zien op Jezus Isaäc Ambrosius
Schotse Oudvaders
De heerlijkheid van Christus John Owen
Redelijke Godsdienst Wilhelmus à Brakel
Nederlandse Oudvaders
Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof Alexander Comrie
De godvruchtige Avondmaalganger Petrus Immens
Heiligmaking J.C. Ryle
De worsteling van een bekeerde zondaar Willem Teellinck
De gezonde gelovige Thomas Shepard
Amerikaanse Oudvaders
Religieuze gevoelens Jonathan Edwards
Toetssteen Theodorus van der Groe
Het Schatboek der verklaringen over de Cathechismus der christelijke religie Zacharias Ursinus
Let op: Dit is een herziene uitgave van het boek met een nieuwe cursus
Let op: Dit is de nieuwe cursus van de hertaling van het boek.
De godvruchtige Avondmaalganger Petrus Immens
De Brief aan de Galaten Martinus Luther
Het merg van het Evangelie Edward Fisher
Leer der Waarheid Thomas Watson
Let op: Dit is de nieuwe cursus van De Redelijke Godsdienst deel 1a, 1b, 2a, 2b en 3 in toegankelijke taal.
Redelijke Godsdienst Wilhelmus à Brakel
Des christens groot interest William Guthrie
Geschonken genade John Flavel
Extra aanbevolen
Let op: Boek is weer leverbaar!
Bij U is vergeving John Owen
Aanbevolen: Dit is een eigen uitgave!
De Heilige Geest John Owen
De Fontein des Levens John Flavel
Christus aan de deur van het hart John Flavel
Op leven en dood John Owen
Beproeving en overwinning van het geloof Samuel Rutherford
Tenzij dat iemand … Stephen Charnock
Extra aanbevolen Let op: Beschikbaar in de nieuwe versie van dr. De Niet en in de oude versie van prof. Sizoo.
Het genadeleven Samuel Rutherford
Christus in Zijn schoonheid Samuel Rutherford
12 geloofsartikelen en genadeverbond Caspar Olevianus
De juwelen van God Octavius Winslow
Groot belang van de zaligheid Thomas Halyburton