Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: De Brief aan de Galaten Auteur: Maarten Luther De uitleg van de Galatenbrief is een samenvatting van Luthers gehele theologie. Hij spreekt in dit commentaar over een groot aantal ook vandaag nog belangrijke thema's. Vooral wat hij uiteenzet aangaande de rechtvaardiging, is van groot belang. Luther was met de Brief van Paulus aan de Galaten erg ingenomen. Schertsend noemde hij hem wel eens zijn Katharina van Bora (zo heette zijn vrouw) en in serieuze ogenblikken prees hij hem als de magna charta (grote oorkonde) van de christelijke vrijheid. Tweemaal gaf hij er een serie colleges over aan zijn studenten, colleges die later als Verklaring werden gepubliceerd.
De cursus is verdeeld over 9 lessen (575 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 42,50 , exclusief begeleiding . U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52,50 , exclusief begeleiding . U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 25,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e- mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door mevr. E.E.M. van Tilburg - Van Beek. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 27,90 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden