Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: De juwelen van God Auteur: Octavius Winslow De Engelse predikant Octavius Winslow (1808-1878) was een geliefd predikant. De Heere gaf hem veel geestelijk onderwijs. Dat heeft hij heel zijn leven mogen doorgeven, vanaf de preekstoel en door middel van boeken zoals dit. Deze uitgave bevat een beschrijving van alle kostbare gave die de Heere aan Zijn kinderen geeft. Zoals het geloof, Goddelijke beloften, Christus’ bloed, Zijn Woord, het gebed en ook hun dood. Uitgangspunt daarbij is Deuteronomium 33:14 in de Engelse vertaling: ‘Kostbare vruchten voortgebracht door de zon.’ Een troostvol boek dat Gods kinderen verder kan leiden op de weg. Met het voorwoord van ds. D. Heemskerk.
De cursus is verdeeld over 10 lessen (548 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 42,50, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd.De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 25,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr J. van de Velde te Boskoop. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 22,95 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden