Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Het boek Heiligmaking van Ryle is enig in zijn soort. Het is niet zozeer leerstellig als wel bijzonder praktisch. Als u een uitgebreide theologische verhandeling verwacht over de plaats van de heiligmaking in de dogmatiek, dan bent u bij dit boek niet aan het goede adres. De schrijver wil duidelijkheid geven over wat heiligmaking niet is en wat praktische heiligmaking wel is. Hij hanteert hierbij veel Schriftplaatsen. Zo heeft hij het over de geestelijke strijd, de overrekening van de kosten, de groei, de zekerheid. Maar ook komen direct aan de Bijbel ontleende voorbeelden aan de orde. Zo passeren hoofdstukken als ‘Mozes als voorbeeld’, ‘Lot als baken’, ‘De gedenkwaardige vrouw van Lot’ en (de moordenaar aan het kruis als) ‘De heerlijkste trofee van Christus’ de revue. Indringend spoort Ryle de lezer aan om ernst te maken met zijn persoonlijke heiligmaking. Het hele boek door en in het slothoofdstuk nog een keer verwijst hij naar de Heere Jezus Christus, Die ons geworden is tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. We kunnen vaak nog beter zeggen wat heiligmaking niet is als wat het wel is. In het boek doet de schrijver beide. Hierbij toont hij het onderscheid aan tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking. Als hij 2 Tim. 4:6-8 behandelt, waar Paulus zegt: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, enz.’, dan laat hij zien dat een verzekerde hoop een Schriftuurlijke zaak is, maar hij wil ook meegeven dat iemand toch zalig kan worden zonder deze verzekerde hoop. Aan het eind van het boek wil een aantal uitvoerige citaten van oude Engelse schrijvers een en ander toelichten en verduidelijken. De directe stijl van Ryle, zijn aldoor frisse aanpak van de verschillende onderwerpen, zijn Schriftgetrouwheid, dit allemaal maakt het lezen van Heiligmaking tot een niet alleen ernstig, maar ook aantrekkelijk gebeuren. De cursusvorm zoals die aangehouden wordt, wil het geheel van het boek nog toegankelijker maken. Overtuig u van de waarde van het boek en van de lessen.
Titel: Heiligmaking Auteur: J.C. Ryle
De cursus is verdeeld over 12 lessen (800 vragen). De prijs voor de digitale cursus is € 54,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 64,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 35,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 24,95 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden