Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Om vrede en waarheid Auteur: Jeremiah Burroughs Jeremiah Burroughs was een hartstochtelijk pleitbezorger van vrede en eenheid, en leefde die ook voor. Zijn gedachten over dit onderwerp heeft hij weergegeven in het boek Irenicum (Vredegeschrift) waarvan nu de eerste Nederlandse vertaling verschijnt. Om verdeeldheid te voorkomen, adviseert Burroughs gelovigen de daden van hun broeders in het best mogelijke licht te zien en breuken zo spoedig mogelijk te helen. Ootmoed is van groot belang om de eenheid te bewaren. Burroughs behandelt in zijn boek gedragingen van Gods kinderen die aanleiding kunnen geven tot verdeeldheid. Daarna wijst hij het zondige van verdeeldheid aan. Hij besluit met een behandeling van het helen van breuken.
De cursus is verdeeld over 9 lessen (434 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 34,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 39,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 20,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door dhr. J. van de Velde. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 29,95 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden