Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Religieuze gevoelens, de Nederlandse vertaling van Religious affections van Jonathan Edwards, is als uitgave van Om Sions Wil op de markt gekomen. Edwards maakte als predikant de Great Awakening mee, een grote opwekking die zich ook manifesteerde in zijn gemeente Northampton. Hij nam waar dat er niet alleen ware genade gevonden werd, maar ook onechte vrucht. Zijn boek geeft inzicht in de godsdienstige gevoelens van een oprecht christen en in die van een huichelaar. Welke godsdienstige werkingen zijn een blijk van zaligmakende genade en welke niet? De geloofsband tussen Christus en een christen is een heel persoonlijke band. Het gaat immers over een kennen in liefde. Juist de liefde is het wezen van de ware godsdienst. Toch zijn niet alle religieuze ervaringen door de Geest gewerkte ervaringen. We leven in een tijd waarin we ook in dit opzicht de geesten hebben te toetsen of ze uit God zijn. Edwards gaat erg nauwgezet te werk als hij alle werkingen die niet uit God zijn, afscheidt en verwerpt. Het gaat om grondige kennis van wat ware godsdienstige gevoelens zijn. Een indeling die bij de behandeling van elk nieuw onderwerp steeds terugkeert, is als volgt. Je hebt gevoelens die gerelateerd zijn aan de natuurlijke en aan de godsdienstige werking in de mens. Daarbij komen zowel bij de algemene als bij de bijzondere genade dezelfde gevoelens voor. Maar het gaat om de gevoelens die voortkomen uit de bovennatuurlijke werking van Gods Geest, die onlosmakelijk verbonden zijn aan het zaligmakend geloof in Christus. Religieuze gevoelens leest niet zomaar vlot en gemakkelijk. Er moet goed bij nagedacht worden. In de cursus is geprobeerd vragenderwijs de hoofdgedachte naar voren te halen, waarbij ook de details tot hun recht komen. Bekijkt u de proefles eens! Het is een leerzaam en boeiend boek met kennis van waar het in de bekering op aan komt.
Titel: Religieuze gevoelens Auteur: Jonathan Edwards
De cursus is verdeeld over 10 lessen (593 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 42,50, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 25,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door mevr. E.E.M. van Tilburg – van Beek te Waddinxveen. Dit boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar.
Proefles downloaden Proefles downloaden