Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: De Fontein des Levens Auteur: John Flavel De fontein des levens beschrijft de manier waarop Christus het heil voor zondaren verworven heeft. Christus is de Middelaar tussen God en de mens, Hij nam het in de raad des vredes op Zich om voor Zijn Kerk de Borg en Zaligmaker te zijn. Hij volvoert Zijn werk door de trappen van Zijn vernedering en die van Zijn verhoging heen, totdat Hij zal wederkomen met heerlijkheid. Zijn koninkrijk is van alle eeuwen en zal geen einde hebben. John Flavel werd omstreeks 1630 geboren en overleed in 1691. Hij diende - met onderbrekingen - de christelijke gemeente te Dartmouth, een stad in Zuid-Engeland. Flavel stond in de puriteinse traditie van zijn dagen en was een zeer begaafd spreker.
De cursus is verdeeld over 15 lessen (929 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 60,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 70,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 40,00 erbij . U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. C. Kraaijeveld† te Barendrecht. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 56,50 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden