Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Titel: De heerlijkheid van Christus Auteur: John Owen Dit laatste werk van John Owen was, zoals hij vertelde, 'tot de beoefening van zijn geloof als zwakheid, afmatting en de angsten van het naderende sterven hem zijn zekerheid zouden ontnemen.' 'Het zien van de heerlijkheid van Christus zal ons steeds meer tot de gelijkenis van Hem brengen. Misschien hebben andere wegen ons misleid, laten wij dan deze weg gaan.' Met dit boek maken we kennis met een van Owens rijkste en meest volgroeide geschriften. Hij richt de aandacht op Christus, het hart van het Evangelie. De meester-theoloog is hier aan het woord over de Persoon die hem het dichtst aan het hart ligt. Hij ontvouwt de Middelaarsheerlijkheid van Christus. Hij toont Hem als de tweede Persoon van de Drie-eenheid; in Zijn ambten, in Zijn naturen. Hij onderwijst aangaande het zien op Jezus door het geloof, en het aanschouwen van Hem in de toekomende heerlijkheid. Het boek is voor elke lezer geschikt, maar door de geheel eigen stijl en de gedrongen manier van schrijven moet de stof soms meer dan één keer gelezen worden. De cursus met de lessen maakt het boek daarom extra toegankelijk.
Cursussen Oudvaders
De cursus is verdeeld over 8 lessen (535 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 40,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 50,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 22,50 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P van der Bas te Stolwijk. Let op: Dit boek is weer leverbaar. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 12,95 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden