Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Titel: De Redelijke Godsdienst Auteur: Wilhelmus à Brakel De Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel wil vooral een hulp zijn voor kleingelovigen. Brakel is niet de man van grote wetenschappelijke bekwaamheid en werkkracht die Voetius was. Het is juist Brakel met zijn evenwichtige geest en een godsvrucht die zich reeds in hem als kind openbaarde, die ons de meest populaire Gereformeerde geloofsleer heeft nagelaten in zijn Redelijke Godsdienst. Het lezen van een boek als De Redelijke Godsdienst eist van de eenvoudige lezer meer inspanning dan het lezen van een bekeringsgeschiedenis. De uiteenzetting van de Gereformeerde geloofsleer is direct op het leven des geloofs gericht. In De Redelijke Godsdienst verliest de schrijver geen ogenblik uit het oog dat hij het leven van de Kerk Gods begeert te dienen. Hij geeft werkelijke geloofsleer. Hij heeft de praktijk van het leven van Gods kinderen voor ogen. Hoezeer Brakel alle recht laat wedervaren aan de uiteenzetting van het voorwerp des geloofs, namelijk God, hij heeft toch voortdurend voor ogen wat de rechte verhouding van het gelovig subject moet zijn tot God en Zijn weldaden in Christus; hoe voorwerp en onderwerp op elkaar betrokken zijn. Vandaar dat deze geloofsleer allerlei hoofdstukken bevat die in een gewone dogmatiek niet aan de orde komen. Zoals over de geestelijke blijdschap als vrucht van het geloof; over de vreze Gods; over de zelfverloochening; over de lijdzaamheid; over de oprechtheid, de eenzaamheid, het zingen, de zachtmoedigheid, de geestelijke wasdom, de verachtering in het geestelijk leven, verlating, aanvechting, ongeloof zowel betreffende God en Zijn Woord als aangaande zijn eigen staat; over het leven bij Gods beloften en de volharding der heiligen. Er ligt een schat van mensenkennis en van kennis van het geestelijk leven in opgesloten! Met tere pastorale zorg is Brakel er op uit om de lammeren te hoeden. Wat een nuchtere kijk heeft hij op de gevaren die de onoprechtheid meebrengt. Hij kent ook de geveinsdheid van het tijdgeloof. Er zijn zo velen die wel in Christus willen geloven om door Hem gezaligd te worden, maar niet om door Hem onderwezen, gerechtvaardigd en geheiligd te worden. Of zo men al meent dat men in Christus gelooft om door Hem gerechtvaardigd te worden, dan toch niet om door Hem geleerd en geregeerd te worden. Maar al is het noodzakelijk dat de mens aan de vruchten zichzelf onderzoeke of zijn geloof een echt geloof is, '...Ieder mag en moet in Christus geloven', zo zegt Brakel in het hoofdstuk over de roeping. Dat de gast zonder bruiloftskleed aankwam, was zijn zonde niet. Hij was genodigd. Maar dat hij zonder bruilofskleed wilde binnentreden, dat was zijn oordeel. Al is het volkomen waar, dat de mens van zichzelf geheel onbekwaam is tot geloof en bekering, het doet niets af van het feit dat de eis in levende kracht vóór hem staat, evenmin als van het feit dat de Heilige Geest van die roeping gebruik maakt tot wedergeboorte en geloof. Men doet zichzelf te kort als men à Brakel ongelezen laat. Zijn werk is een betrouwbare gids die wil leiden naar Christus. Staande in de traditie van Reformatie en Nadere Reformatie mogen we De Redelijke Godsdienst als één van de belangrijkste geschriften uit die tijd niet als 'verouderd' of 'onbegrijpelijk' ter zijde schuiven.
Cursussen Oudvaders
Deel I-II-II De cursus is verdeeld over 66 lessen (3596 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 159,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 179,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 100,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. U kunt ook kiezen voor: Deel I-II De cursus is verdeeld over 50 lessen (2780 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 134,00, exclusief begeleiding en voor de schriftelijk versie € 154,00, exclusief begeleiding. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 85,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. Deel I De cursus is verdeeld over 23 lessen (1357 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 71,50, exclusief begeleiding en voor de schriftelijke versie is € 81,50, exclusief begeleiding. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 42,50 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. Deel II De cursus is verdeeld over 27 lessen (1422 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 71,50, exclusief begeleiding en voor de schriftelijke versie is € 81,50, exclusief begeleiding. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 42,50 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. Deel III De cursus is verdeeld over 16 lessen (816 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 35,00, exclusief begeleiding en voor de schriftelijke versie is € 45,00, exclusief begeleiding. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 20,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P. van der Bas te Stolwijk. Dit boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar.
Proefles downloaden Proefles downloaden