Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Het geestelijke huwelijk Auteur: Aegidius Francken Op een tere wijze wordt in deze uitgave de geestelijke omgang van de Kerkbruid met haar Bruidegom Christus omschreven. De beperkte omvang van het boek staat de diepgang niet in de weg. Integendeel, het valt op dat de schrijver een woord heeft voor iedereen. Hij spoort Zijn bruid aan tot een levenswandel tot eer van Hem, zonder hierbij de bekommerde zielen te vergeten. Aegidus Francken was een tijdgenoot van onder andere Wilhelmus à Brakel, Alexander Comrie en Theodorus van der Groe. Hendrick de Cock noemde ds. Francken één van de ‘geloofshelden onzes Vaderlands’. Deze Leidsche Voetiaan uit de school van à Marck diende de gemeenten van Rijsoord en Maassluis. Verrassend is dat dit werk niet eerder is hertaald. De heer S.R. van Klinken uit Elspeet heeft geprobeerd zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Voorin is een biografische schets met illustraties toegevoegd van de hand van ds. M. van Kooten.
De cursus is verdeeld over 5 lessen, er zijn 246 vragen. De prijs voor de digitale versie is € 30,00 exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke versie is € 35,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 10,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door dhr. J. van de Velde te Boskoop. We kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel 'Goedeboeken' voor € 25,90 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden