Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Leer der Waarheid Auteur: Thomas Watson Het geboortejaar van Thomas Watson is niet precies bekend. Het ligt tussen 1616 en 1620. In het najaar van 1646 werd hij beroepen te Londen. Hij behoorde tot de Anglicaanse Kerk, de Engelse Staatskerk. Hij was Presbyteriaans gezind, en was zeer ingenomen met het feit dat in 1642 de Anglicaanse Kerk gezuiverd werd van haar roomse ceremoniën en het bisschoppenstelsel. Ook was hij blij met de Westminster Synode en haar Grote en Kleine Catechismus die toen werden vastgelegd. Watson heeft nog gevangen gezeten omdat hij zijn stem verhief tegen de koningsmoord op koning Charles I. Ook later nog werd hij gehinderd in de uitoefening van zijn ambt. In 1698 of 1690 stierf hij. Deel I: De leer der waarheid is een uiteenvouwing van de hoofpunten van de geloofsleer. Watson kenmerkt zich als een puriteins Godgeleerde die de geloofswaarheden uitlegt met een zeer praktische insteek. Hij is vermanend en pastoraal. Elke keer volgen de zogenaamde toepassingen op de leer, waarbij hij wat hij de lezer voorhoudt ook na aan het hart brengt. Hij heeft de gave om zeer beeldend te spreken in vergelijkingen en tegenstellingen. Dit verduidelijkt en verlevendigt het geschrevene in belangrijke mate. In De hoofdsom van de geloofsleer volgt de schrijver de lijn van de Kleine Westminster Catechismus. Deel II: In De leer der waarheid wordt de betekenis van de Wet de Heeren uiteengezet. Watson geeft een zeer mooie uitleg van de Tien Geboden. Net als in deel I is hij erg beeldend in zijn taalgebruik. Geprobeerd is de vraagstelling zo levendig mogelijk te houden, en dat is wel eens een opgave geweest vanwege de puntsgewijze manier van schrijven van Watson. De cursist zal daar ongetwijfeld ook op stuiten, maar hij of zij zal zien dat de beantwoording van de vragen toch meer inhoudt dan het klakkeloos overschrijven van punten die de schrijver weergeeft. Deel III: 'Het gebed des Heeren' is een vertaling van 'The Lord's Prayer' van Thomas Watson. Dit is het derde deel van de gehele geloofsleer, die Watson in leerdiensten heeft behandeld aan de hand van 'The Assembly's Catechism'. De structuur van Watsons werken is heel doorzichtig. Dit komt ook uit in de verklaring van de zes beden van het 'Onze Vader'. Na een heldere analyse van de tekst volgen de gebruikelijke toepassingen, waarin hij nader onderwijs geeft, vermaant, het ware van het valse onderscheidt en vertroost. Vooral in de zesde bede komt de zielenherder naar voren. Met grote kennis van zaken geeft Watson allerlei raadgevingen aan zielen die onder een of andere verzoeking verkeren. Als een echte puritein diept hij dit onderwerp tot in de finesses uit. Door zijn vele voorbeelden en vooral ook door zijn puntige uitspraken reikt Watson een overvloed aan stof tot nadenken aan. Iemand heeft eens gezegd: ''Wie enkele bladzijden van Watson heeft gelezen, heeft voldoende materiaal voor een catechisatieles of voor een preek.''
Deel I De hoofdsom van de geloofsleer De cursus is verdeeld over 14 lessen (838 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 56,60, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 66,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 37,50 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 29,50 inclusief verzendkosten.
Deel III Het gebed des Heeren De cursus is verdeeld over 9 lessen (501 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 37.50, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 42.50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 22.50 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 29.50 inclusief verzendkosten. Wij kunnen u de drie boeken als een set leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor de set prijs van € 69,50 inclusief verzendkosten.
Deel II De tien Geboden De cursus is verdeeld over 8 lessen (450 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 34,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 39,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 20,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 29,50 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden