Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Willem Teellinck wordt ook wel de ‘vader’ van de Nadere Reformatie genoemd. Hij leefde van 1579 tot 1629 en stond als predikant in Haamstede en in Middelburg. Hij schreef meerdere geschriften en De worsteling van een bekeerde zondaar is een van zijn laatste pennenvruchten. Het boek is een opeenvolgende verklaring van heel Romeinen 7. Hij toont het verband aan met Romeinen 6 en laat zien wat het oogmerk is van wat de apostel Paulus schrijft: dat op de rechtvaardigmaking altijd de heiligmaking volgt, dit in plaats van de gedachte te kunnen blijven zondigen omdat de genade overvloedig is. Teellinck brengt een scheiding aan bij vers 14. Ervoor is Paulus nog de onbekeerde Farizeeër, erna is hij de wedergeboren zondaar die worstelt met zijn verdorven natuur, het vlees dat God niet dienen wil. Maar hij heeft een vermaak in de wet Gods. Hij eindigt in vers 24 met waar het op neerkomt: hij dient met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Teellinck vat elke keer samen wat de lering is van de tekst. Hij is daarbij vermanend en pastoraal. Hij bestrijdt daarbij dwalingen. De analyse of ontleding van de tekst is bondig en goed getroffen, zegt Voetius in zijn voorwoord. De nauwkeurige verklaring van de woorden die de Heilige Geest gebruikt, is grondig en toch gepast. We bevelen het boek graag in de cursusvorm aan. De cursist moet daarbij rekenen op een cursus op niveau.
Titel: De worsteling van een bekeerde zondaar Auteur: Willem Teellinck
De cursus is verdeeld over 14 lessen (ruim 773 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 54,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 64,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 35,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 35,00 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden