Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen
Veel gestelde vragen
Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Het lijkt alsof de prijzen van de cursussen hoger zijn geworden, omdat er nu ook begeleidingskosten worden gerekend. Hoe zit dit precies? De prijs van een cursus is opgesplitst, omdat er vragen waren om een cursus zonder begeleiding te volgen. Om aan deze vraag tegemoet te komen en om de prijzen inzichtelijker te maken, bieden we de cursus en begeleiding los van elkaar aan (voorheen was het één bedrag). De cursussen zijn niet duurder geworden. Als ik voor begeleiding gekozen heb om de hoeveel tijd moet ik dan een les opsturen? U mag het op uw eigen tempo doen, maar wij bevelen één les per maand aan. Het is goed om een zekere regelmaat aan te houden, om zo beter de lijn van het boek vast te houden. Als ik langdurig ziek ben, hoe zit het dan met het limiet? In overleg met uw begeleider kunt u gewoon de cursus vervolgen. Wat gebeurt er, wanneer ik door privéomstandigheden, bijv. in het gezin of in de familie, verhinderd ben om de lessen te maken? In overleg met uw begeleider kun u de cursus daarna vervolgen. Als ik de cursus op een zeker moment heb afgebroken door geen lessen meer in te sturen, en ik wil na lange tijd, zeg 2 jaar, toch weer de draad opvatten, kan dit dan? Of zijn er dan voorwaarden aan verbonden? Dan betaald u voor de nog in te zenden lessen€ 1,50 per les. Dus als u nog 10 lessen hebt te maken, dan kost u dit € 15,=. Als in een les een persoonlijke vraag gesteld wordt, ben ik dan verplicht om daar een antwoord op te geven? Nee, dat bent u niet verplicht. Die vragen worden soms gesteld met het doel dat u er over na gaat denken, bijvoorbeeld: ken ik daar iets van in mijn leven, of: ik moet me op dat punt eens onderzoeken; of er kan op die manier misschien iets van mailuitwisseling plaatsvinden tussen cursist en begeleider. Overigens komen deze vragen niet vaak voor. Als de begeleider wellicht vragen gaat stellen waar ik liever niet op antwoord, moet ik dat dan toch doen? Of mag ik mij dan beroepen op privacy? U hoeft alleen de dingen door te geven die u zelf wilt, al kan het voor een begeleider wel eens prettig zijn om wat meer van iemand te weten. Wat doet een begeleider met de informatie die ik hem of haar geef, hetzij persoonlijke zaken, hetzij geestelijke dingen? Uw begeleider zal dit voor zichzelf houden en niet delen met derden. Wat moet ik doen als ik een vraag niet weet of niet kan beantwoorden? Dan mag u zo'n vraag al of niet aan uw begeleider stellen, die zal u er bij helpen. Wat moet er gebeuren als de cursus te moeilijk voor me blijkt te zijn? Bespreek het eerst met uw studiebegeleider, die kan u wellicht verder helpen. Elke cursist heeft overigens zijn eigen aanpak naar kennen en kunnen. Kan ik meerdelige werken, zoals Het Schatboek van Ursinus en de Institutie van Calvijn, ook per deel doen? Ja, dat kan, hierover wordt u bij de aanvraag nader geïnformeerd. Kan de cursus ook besteld worden voor bijvoorbeeld gebruik op een vrouwenvereniging, mannenvereniging of Bijbelstudieclub? Ja, dat kan heel goed, als u dat aangeeft kunt u ook de antwoorden erbij krijgen.