Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: De Heilige Geest - Zijn Gaven en Zijn Kracht Auteur: dr. John Owen De Heilige Geest omvat het levenswerk van de 17e-eeuwse puriteinse theoloog John Owen over de Heilige Geest. Het is een grondige studie naar het wezen en het werk van de Heilige Geest, die door Owen werd voorzien van talrijke argumenten vanuit de Heilige Schrift. De Heilige Geest is een van de weinige werkelijk grote werken over de Heilige Geest en opzienbarend in zijn omvang en wijsheid. De ideeën van Owen worden tot op de dag van vandaag besproken door historici, theologen en gelovigen. Vrij uniek is Owens beschrijving van het werk van de Heilige Geest in het aardse leven van de Heere Jezus. Het mens-zijn van Christus bracht met zich mee dat Hij Zijn verlossingswerk alleen kon doen in de kracht van de Heilige Geest. Bij het werk van Gods Geest krijgt de wedergeboorte en vernieuwing van de zondige mens uitvoerig aandacht. Aan de hand van Bijbelse begrippen als duisternis en verdorvenheid, gaat Owen diep in op de menselijke zondigheid en verlorenheid. Middels ware overtuiging en berouw brengt de Geest de geloofsverbinding met Christus tot stand, om vervolgens het proces van geestelijke vernieuwing levenslang voort te stuwen. Owen benadrukt sterk dat zowel het levende geloof in Christus als het daaruit opkomende christenleven, genadegave van God is. Toch wil dit niet zeggen dat hij het menselijk aandeel, als voortkomend uit die genadegave, gering acht. ‘Hoewel er geen genade of mate van genade in gelovigen is dan door de Geest alleen, hangt in het algemeen en dikwijls de aanwas en groei van genade, en hun bloeien in gerechtigheid en heiligheid af van het gebruik en het toenemen van ontvangen genade in een nauwgezet acht geven op alle plichten van gehoorzaamheid, die van ons verwacht worden’. Het genadewerk van Gods Geest zal uiteindelijk zijn volmaking vinden in de eeuwige heerlijkheid.
De cursus is verdeeld over 10 lessen. De prijs voor de digitale versie is € 42,50, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 25,00 erbij. U stuurt de digitale lessen per e- mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 23,50 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden