Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Het genadeleven Auteur: Samuel Rutherford In dit boek behandelt de Schotse puritein Samuel Rutherford de werkingen van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. Achtereenvolgens bespreekt de auteur Gods heilige soevereiniteit in de schepping, de herschepping en het leven van Zijn kinderen. Gods soevereiniteit doet niets af van de menselijke verantwoordelijkheid. Daarom behandelt Rutherford uitvoerig het gebruik van de middelen en de noodzaak daarvan. Ook het gebed krijgt ruime aandacht. Het trinitarisch- christocentrisch perspectief van Rutherford blijkt uit de afzonderlijke behandeling van de invloeden van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Rutherfords vele onderscheidingen zijn geen vruchten van spitsvondigheid, maar dienen tot een verfijnde uiteenzetting die vruchtbaar wil zijn tot opbouw van Gods Kerk. Ds. J.A. Kloosterman uit Lunteren schreef een inleiding op dit werk dat nog niet eerder in het Nederlands verscheen.
De cursus is verdeeld over 12 lessen (737 vragen). De prijs voor de digitale cursus is € 54,00 exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 64,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 35,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. J. van de Velde te Boskoop. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 39,95 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden