Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Titel: Het teken van de doop Auteur: Matthew Henry Matthew Henry (1662-1714) is een van de bekendste puriteinse oude schrijvers. Zijn verklaring van de Bijbel wordt veel in de gezinnen gebruikt. Henry was ervan overtuigd dat de Heilige Geest in de huizen wil werken en kinderen van jongs af wil onderwijzen in het Woord. Met het oog daarop heeft hij een boek geschreven over het gezinsleven, getiteld Gezinsgodsdienst. Daarin bespreekt hij onder meer het onderwijs aan de kinderen. Een deel van dit boek gaat over de noodzaak en de betekenis van de kinderdoop. In Het teken van de doop geeft Henry praktisch onderwijs over de noodzaak en het nut dit sacrament. Matthew Henry's eerste kind uit zijn tweede huwelijk, Elisabeth, is op anderhalfjarige leeftijd overleden. Wanneer zij ernstig ziek is, is de doop van zijn dochtertje een bron van troost voor hem. Wat is volgens hem het belang van de kinderdoop? Matthew Henry ziet de kinderdoop niet alleen als een voorrecht voor christenen, het is volgens hem ook de plicht van ouders om hun kind te laten dopen. De vader en de moeder moeten hun kinderen onderwijzen dat zij door de doop niet langer voor eigen rekening liggen, maar door middel van hun ouders het jawoord aan God hebben gegeven. De kinderdoop is het teken en zegel van Gods verbond. Bij de bediening ervan leggen de ouders een eed af. Daarmee zweren zij de wereld en het vlees af. Alleen God heeft recht op een plaats in ons hart. Het sacrament verplicht de gedoopte om de zonde te haten. Dat kan alleen als hij door Gods Geest aan Christus verbonden wordt. De doop beeldt de reinigende kracht van het bloed van Christus uit. Door dit sacrament wordt het kind ingelijfd in de zichtbare kerk. Daar is de doop voor bedoeld. Maar de doop is ook het zegel van het genadeverbond. Daarmee bedoelt Henry dat God daarmee belooft en verzekert dat Hij ons de zonden wil vergeven. Daardoor zijn wij door onze doop geroepen om tot Zijn volk gaan behoren, aldus Henry. Het teken van de doop is uitstekend leesbaar en overzichtelijk ingedeeld. Henry geeft behalve praktisch onderwijs over de noodzaak en het nut van de doop ook aanwijzingen aan de ouders hoe zij de doop van hun kinderen moeten verstaan. Henry behandelt uitvoerig het verschil tussen de kinderdoop en de volwassendoop. Zonder over baptisten persoonlijk te oordelen en in het geloof dat velen onder hen God oprecht vrezen, wijst hij liefdevol en met Bijbelse argumenten hun visie op de volwassendoop en de herdoop af. Ten slotte schrijft de auteur over de wijze waarop ouders werkzaam kunnen zijn met de doop van hun kinderen. Zij moeten hen aan God toewijden. Door middel van de doop worden ze tot discipelen van de Heere gemaakt. De doop verleent geen recht op de zaligheid, maar erkent het recht erop. Dat is de rijkdom van de kinderdoop.
Cursussen Oudvaders
De cursus is verdeeld over 7 lessen (348 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 34,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 39,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 15,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 12,95 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden