Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen
Reacties van cursisten
Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Het is bijzonder om te lezen hoeveel Ambrosius van Christus heeft mogen zien. Eigenlijk beschrijft hij een gouden cirkel, vanuit de eeuwigheid tot in eeuwigheid. Door de cursus heb ik nu het hele boek gelezen anders had ik het nooit gedaan. Het was voor mij vaak tot jaloersheid en beschaming om te lezen. Hoe nauw geestelijk leven Ambrosius had en daardoor veel heeft mogen zien van Jezus. De cursus was mij menigmaal tot bemoediging, vertroosting en onderwijs. Daarom van harte aanbevolen. E.O. te Cap a/d IJssel Na ‘de eigenschappen van het geloof’ van Comrie ben ik in ‘de Redelijke Godsdienst’ van Brakel begonnen. Een hele overgang betreffende de inhoud van het boek, dogmatisch van aard en het begin was dan ook taai. Maar wat is het dan fijn om het bestuderend te lezen, dan kauw je er meer op. Als ik er gewoon in was begonnen te lezen had ik het weggelegd en nooit meer opgepakt. Maar aan de hand van de cursus ben ik het boek door geworsteld en wat een schat heb ik mogen opgraven. ‘Oud goud’ zeggen ze dan, maar dat is ook werkelijk zo. Van harte aanbevolen om aan de hand van de cursus Brakel te lezen. N.W. te K. Over de cursus kan ik kort zijn: het is heel erg leerzaam! Juist door de vragen word je gedwongen om erover na te denken en worstel je zo het hele boek door. Zonder de vragen had ik het boek niet uitgekregen. Ik vond de cursus heel ontspannend. Even alle andere dingen vergeten en een uurtje aan een les werken is heerlijk. De laatste tijd stond ik 's morgens eerder op om aan de cursus te werken. Op deze manier de (werk)dag beginnen vond/vind ik heel fijn. Er werd regelmatig naar een Bijbeltekst gevraagd. Dit vond ik lastige vragen, maar daardoor wel leerzaam. Met behulp van internet en concordantie kon ik de Bijbelteksten erbij zoeken. Deze vragen moeten dan ook zeker in de cursus blijven, het maakt je wegwijs in de Bijbel. De inhoud van het boek gaat over twee dingen: dood of leven. Er wordt duidelijk gewezen op onze verlorenheid, maar ook op het behoud dat in Christus te vinden is. Juist doordat Thomas Boston zo indringend is, word je aan het nadenken gezet. Jolien Het was heel leerzaam om op deze wijze het boek de Godvruchtige Avondmaalganger, door te werken. Het is zeker een aanrader omdat je door deze cursus best aan het nadenken wordt gezet. T.M.D. te S. De cursus heb ik als heel leerzaam ervaren. Ik vond het wel fijn dat je de “verplichting” aangaat om hem na te laten kijken door een begeleider. Dat is toch een stok achter de deur om de cursus op tijd af te maken. Jacoline Op dit moment ben ik bezig met een cursus over 'Het Schatboek' van Zacharias Ursinus en ik vind het zeer de moeite waard om het te doen. Door het intensief lezen en het beantwoorden van de vragen lees je gerichter de verklaring van de catechismus. Want wie kan de catechismus beter uitleggen dan een van de opstellers zelf?! Ik hoop dat deze en andere cursussen aanleiding mogen geven tot het biddend bestuderen en onderzoeken van de Bijbel, want God wil Zich in Zijn Woord aan ons openbaren. Eline Ik heb nu vier keer een cursus gedaan. de redelijke godsdienst, Godvruchtige Avondmaalganger, Het teken van de helige doop. Met veel genoegen aan gewerkt, en verschillende keren gemerkt dat de Heere ook deze middelen wil gebruiken om ZIjn Woord en werk beter te leren verstaan. In het bijzonder bij “het Zien op Jezus” is de Heere heel dicht bij gekomen. Ook met de cursusleider werd een goede band opgebouwd, er kon soms van hart tot hart “gesproken” worden. B. vd M te W. De laatste les van deze cursus, u vroeg mij hoe ik het zo bevonden heb, alles wat ik er van verwachtte. Ik had het boek van Comrie al eerder gelezen, geen gemakkelijke stof om het in je op te nemen. Door deze cursus, waardoor je nagenoeg elke bladzijde moet doorspitten, zijn er veel zaken verduidelijkt. Een reactie te geven is niet eenvoudig. Samengevat, verwondering zoals de schrijver het op deze wijze, de zaken van de wedergeboorte, rechtvaardigmaking, heiligmaking, het geloof en de belofte heeft verwoord. In het ontvangen- het beleven ervan, de praktijk der godzaligheid, dit ten aanzien van de zondaar die nooit verder kan komen; 'O God, wees mij de zondaar genadig'! Er blijft bij ons maar één bede: 'Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast' T.P. te E. Heel leerzaam om op deze manier dit boek te lezen. Door de vragen moet je alles echt lezen, zodat je de samenhang en betekenis veel meer gaat zien. C. v W. te W. Ik ervaar de cursus als een zegen, het is een verrijking in mijn leven. De cursusstof is niet moeilijk, het meeste is letterlijk in de tekst terug te vinden. Van iedere bladzijde worden wel een paar vragen gesteld. Dit dwingt je de tekst goed en aandachtig door te nemen en voorkomt dat je gedachteloos leest. De vragen en antwoorden zijn tevens een prachtig naslagwerk als je ze later nog eens doorleest; als er achteraf vragen rijzen over bepaalde dingen, dan zijn die gemakkelijk terug te vinden in het boek. Onze wens en bede is dat de Heere deze cursus onder Zijn onmisbare zegen nog tot een lof op aarde zou mogen stellen. Dat er nog vele zielen door dit middel tot Hem gebracht mogen worden. A.T. Bunt Momenteel ben ik bezig met de derde schriftelijke cursus. Eerst deed ik de Institutie van Calvijn, daarna de Redelijke Godsdienst van Brakel, en nu de Godvruchtige Avondmaalganger van Petrus Immens. Ik acht het een groot voorrecht dat ik mag zoeken in het 'oude goud'. Wat een wonder als ik een klein stukje 'goud' mag vinden, en de Heere de cursus wil gebruiken om het hele kleine vlammetje van het geloof, dat dikwijls bijna uitgeblust is, voor even weer tot een vuur te maken. Adriana v.d. P. Het is een verrijking om met deze cursus het boek van Alexander Comrie te bestuderen. Je komt veel meer dingen tegen waar je anders zo overheen leest. Ik mag een ieder wel aansporen, waar de liefde van de Heere in zijn of haar hart is uitgestort, het de moeite waard is om via de cursussen Oudvaders bezig te zijn met Gods Woord. J. v.d. B. te P. De cursus 'Het zien op Jezus' is echt heel mooi. Ik werk er graag aan. Als het kan een paar avonden in de week. Er zitten ook wel persoonlijke vragen bij, maar dat zet je aan het denken en onderzoeken. Jezus te kennen is toch het eeuwige leven. Dat God Zijn Zegen eraan wil verbinden tot Zijn eer. Marja Calvijn schrijft zo gewoon, net alsof hij met je praat. Anneke B te B. Het voordeel van de cursus is dat je nu de gehele stof goed moet door nemen en niet meer hier en daar een stukje. L. van V te Z. Ik vond de vraag- en antwoordmethode fijn om mee te werken. Zo ga je toch het hele boek door, bladzijde voor bladzijde. En als je een vraag hebt en je bent op zoek naar het antwoord, moet je soms de bladzijde wel een paar keer lezen voor het antwoord duidelijk is. Als je het boek gewoon leest, lees je toch vaak over bepaalde zaken heen. Willy Ik heb het boek van Guthrie een aantal jaren geleden ook al eens gelezen. Door het volgen van een cursus, die gebaseerd is op een boek, lees je zo’n boek natuurlijk nog veel intensiever. Het was voor mij niet verdrietig en het is ook zeker (Fil. 3: 1). Ik heb ook nu weer genoten van het lezen (bestuderen), maar er ook weer het nodige van geleerd en er troost in gevonden. We hadden afgelopen zondag bediening en dankzegging van het Heilig Avondmaal. Met nog meer vreugde heb ik hieraan mogen deelnemen. Al met al ben ik dankbaar en verheugd dat ik me een tijdje geleden heb aangemeld voor het volgen van deze cursus. Henk