Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Op leven en dood Auteur: John Owen Op leven en dood van dr. John Owen is een samenstelling van drie boeken die alle gaan over de strijd tegen de zonde: De verzoekingen, De inwonende zonde en Het doden van de zonde. Alle drie zijn het waardevolle, praktisch-geestelijke verhandelingen van genoemde schrijver. Prof. dr. Baars heeft de boeken vertaald en bewerkt. Telkens vind je een samenvattende bewerking van de meer theoretische gedeelten van zijn hand, met tussendoor letterlijk uit het Engels vertaalde praktische en persoonlijke citaten van John Owen zelf. Professor Baars geeft aan dat hij om drie redenen het werk ter hand heeft genomen. In de eerste plaats is het zondebesef in de samenleving schrikbarend weggesleten, ook zelfs in de kerken en onder hen die de Heere vrezen. In de tweede plaats waarschuwt Owen scherp tegen een triomfalistische opvatting van het leven van de gelovigen: de zonde is geen gepasseerd station, maar een volstrekte, dodelijke realiteit. Als derde gaat Owen scherp in op een fatale lijdelijkheid. Hij neemt het ongeloof en de onbekeerlijkheid niet in bescherming, maar ontmaskert ze in hun uitvluchten. Hij zegt: ‘Dood de zonde of zij zal u doden!’ Op leven en dood is een pittig boek. Er is best wel volharding nodig om het geheel door te nemen. Maar het geeft de lezer, of u als mogelijk cursist, veel aan geestelijke bagage mee.
De cursus is verdeeld over 10 lessen (574 vragen). De prijs voor de digitale cursus is € 42,50 exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 25,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 29,95 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden