Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Christus aan de deur van het hart Auteur: John Flavel John Flavel werd omstreeks 1630 geboren en overleed in 1691. Hij diende - met onderbrekingen - de christelijke gemeente te Dartmouth, een stad in Zuid-Engeland. Flavel stond in de puriteinse traditie van zijn dagen en was een zeer begaafd spreker. Het was hem voor vele jaren door overheidsmaatregelen onmogelijk gemaakt in zijn gemeente voor te gaan. Dit duurde tot 1687. Toen kon hij de herdersstaf weer opnemen en de bazuin van het Evangelie aan de mond zetten. De inhoud van Christus aan de deur van het hart is doortrokken van een grote vreugde over de herkregen vrijheid. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Drie dingen zijn hierin kenmerkend: de heerlijkheid en de uitgestrektheid van Christus-nodiging, de verantwoordelijkheid van de mens, en het onmisbare werk van de Heilige Geest in het openen van het hart voor Christus.
De cursus is verdeeld over 7 lessen (438 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 34,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 39,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 20,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. C. Kraaijeveld† te Barendrecht. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 32,50 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden