Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: 12 geloofsartikelen en genadeverbond Auteur: Caspar Olevianus Caspar Olevianus (1536-1587) was een leerling van Calvijn en een van de opstellers van de Heidelbergse Catechismus. De geschriften van de reformatoren worden gekenmerkt door een levend belijden, gebaseerd op de Schrift. Dit blijkt uit Olevianus' verklaring van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Duidelijk toont hij aan hoezeer dit belijdenisgeschrift gebaseerd is op de profetische en apostolische getuigenissen uit de Schrift. Verder bevat deze uitgave Olevianus' verhandelingen over het Genadeverbond, een van zijn bekendste geschriften. Op heldere wijze omschrijft Olevianus het wezen van het nieuwtestamentische Genadeverbond, als de openbaring van Gods genade voor zondaren. Daarnaast gaat hij in op de getuigenissen van het Genadeverbond: de bediening van Woord en sacramenten. Daardoor werkt God het geloof en de bekering in de harten van Zijn kinderen. Op evenwichtige wijze onderscheidt hij het wezen van de bediening, zonder die twee zaken van elkaar te scheiden.
De cursus is verdeeld over 13 lessen (720 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 54,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 64,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 35,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. J. van der Velde te Boskoop. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 17,00 inclusief verzendkosten
Proefles downloaden Proefles downloaden