Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Tenzij dat iemand … Auteur: Stephen Charnock In de serie Puriteinse klassieken is een boek toegevoegd dat heet: ‘Tenzij dat iemand… / Over de wedergeboorte’, van de hand van Stephen Charnock. Deze puriteinse godgeleerde was in zijn laatste jaren predikant in Londen en collega van Thomas Watson, nadat hij in Ierland onder Cromwells zoon Henry legerpredikant was, en het hem nadien verboden werd zijn ambt in de openbare bediening uit te oefenen. Hij schreef tal van geschriften, waaronder zijn ‘Verhandelingen over het bestaan en de eigenschappen van God’ een bekend standaardwerk is. In het boek lezen we dat de Heere Jezus Nicodemus op het hart bond dat wedergeboorte hoogst noodzakelijk is. Zonder wedergeboorte kan niemand het Koninkrijk Gods ingaan. Charnock zet dit thema diepgaand uiteen. Hij noemt de wedergeboorte 'het fundament van de hele praktijk van het geloof in het hier en nu en in de gelukzaligheid hierna'. Hij belicht het onderwerp van verschillende kanten: waarom we wedergeboren moeten worden, wat de wedergeboorte is (een nieuw schepsel met een nieuw beginsel worden), waardoor we wedergeboren worden (uit God) en hoe (door het Woord der waarheid). ‘Tenzij dat iemand …’ is als cursus een aanwinst, temeer omdat geen enkel boek zo alomvattend ingaat op alle aspecten van de wedergeboorte. De cursist zal merken dat hij goed lezen moet, want niet altijd valt het werk eenvoudig en gemakkelijk door te nemen. Maar de lessen met de vragen laten zien dat de cursus die moeite waard is. Aan het eind zal de cursist zeggen dat hij erdoor verrijkt is. Overtuig uzelf ervan.
De cursus is verdeeld over 15 lessen (860 vragen). De prijs voor de digitale cursus is € 59,50 exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 69,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 39,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 34,95 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden