Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Titel: De Godvruchtige Avondmaalganger Auteur: Petrus Immens Velen zijn in het bezit van dit bekende boek van Petrus Immens. Over het Avondmaal is door de eeuwen heen veel geschreven. De Godvruchtige Avondmaalganger is op dit gebied een klassiek werk. De zeventiende-eeuwse predikant en professor Petrus Immens (1664-1720) behandelt in een veertiental verhandelingen alle aspecten die bij de Avondmaalgang aan de orde komen. Beginnend bij de middelen om het zaligmakend geloof te verkrijgen, eindigt het boek met een hoofdstuk over de goede nabetrachting van het Heilig Avondmaal. Immens is bijzonder pastoraal in zijn benadering. Er is een rijk onderwijs over het geestelijke leven; er is voor de ontvankelijke lezer vertroosting, aansporing, vermaning, besturing. De Godvruchtige Avondmaalganger verscheen jaren na de dood van Immens, in 1752. Het is een indrukwekkend werk dat nu ook nog mensen kan aansporen en leiden tot een goed en heilig gebruiken en genieten van het Heilig Avondmaal.
Cursussen Oudvaders
De cursus is verdeeld over 14 lessen, die corresponderen met de 14 hoofdstukken. Elke les heeft 60 vragen; alles bij elkaar zijn er 838 vragen. De prijs voor de digitale versie is € 56,50, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke versie is € 66,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 37,50 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is een revisie van de eerste cursus door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. We kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel 'Goedeboeken' voor € 27,50 inclusief verzendkosten.
Let op: Dit is de nieuwe cursus van de hertaling van het boek
Proefles downloaden Proefles downloaden