Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Bij U is vergeving, gedachten bij psalm 130 Auteur: dr. John Owen Dit is een eigen uitgave van Cursussen Oudvaders. Dit werk heeft geen aanbeveling nodig, want de lezer die belang heeft bij de dingen die in deze psalm naar voren komen, zal meteen merken hoe helder en duidelijk Owen ze uitlegt. Hij behandelt deze psalm zo uitvoerig, dat het veel meer is dan een verklaring van de acht verzen die hij bevat. Het gaat niet maar om een nutteloze breedsprakigheid, maar het is een weergeven van wat omgaat in de ziel van iemand die uit de diepten roept tot de HEERE, Die hem alleen kan verlossen. Door de schrijver wordt uiteengezet hoe zo’n persoon heeft te handelen, wat zijn enige grond van troost en zaligheid is en hoe die verkregen wordt. Verder is wat hij schrijft duidelijk: we moeten ons te binnen brengen wat er gezegd is van de natuur van de vergeving, en van de ontdekking die daarvan gedaan wordt aan het geloof van de gelovigen; en dat dit gebeuren kan, ook al heeft de ziel geen vertroostend gevoel van haar eigen aandeel daarin. Zij weet niet dat haar eigen zonden vergeven zijn, ofschoon zij gelooft dat er bij God vergeving is.
De cursus is verdeeld over 14 lessen. De prijs voor de digitale versie is € 54,00, exclusief begeleiding. U ontvangt een cd met de lessen, waarbij het de bedoeling is dat u die naar de harde schijf van uw computer kopieert. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 64,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. ACTIE: De prijs voor de digitale versie is € 59,50, inclusief boek, maar exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 69,50, inclusief boek, maar exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 35,00 erbij. U stuurt de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Omdat het boek een eigen uitgave van Cursussen Oudvaders is, is het als zodanig direct te bestellen bij de heer J. van de Velde voor de prijs van € 24,50, inclusief verzendkosten. Het boek is ook in de boekhandel verkrijgbaar.
Proefles downloaden Proefles downloaden