Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Titel: Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakende geloof. Auteur: Alexander Comrie Comries preken waren uit het pastoraat geboren en hij bedreef pastoraat op de kansel. Het allesbeheersende thema bij hem (1706-1774) wordt gevormd door Gods beloften in Christus Jezus. Centrale thema's in het boek zijn wedergeboorte, geloof en rechtvaardigmaking. Het geloof is een hebbelijke genade die de ziel op het allernauwst verenigt met Christus. Daarop en daaruit volgen de daden en oefeningen van het geloof, waarmee de ziel van haar kant Christus en al Zijn weldaden aanneemt en omhelst, en steeds nauwer met Hem verenigd wordt. In het geloof zelf is zekerheid, in de gelovige vaak twijfel en ongeloof. Er is verzekering van het geloof en verzekering van het gevoel, er is directe en indirecte verzekering. Het boek telt 14 hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een tekst van waaruit de verhandeling is opgebouwd. Ds. M. Golverdingen schrijft een gedegen inleiding, terwijl C. Bregman, neerlandicus, een taalkundige verantwoording geeft van zijn hertaling in hedendaags Nederlands. Comrie zelf schrijft als voorwoord een opdracht aan zijn gemeente Woubrugge, die hij 40 jaar diende. Met dit boek kan de lezer zich de verschillende aspecten van wedergeboorte en geloof op een heldere wijze eigen maken. Het vermeerdert de geestelijke kennis en het is voedsel voor wie naar de gerechtigheid hongert en dorst.
Cursussen Oudvaders
De cursus is verdeeld over 14 lessen (1028 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 64,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 74,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 42,50 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 27,50 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden