Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
William Guthrie is een van de vroege Schotse puriteinen. Zijn werk The christian’s great interest werd door Jacobus Koelman vertaald en in de Nederlanden onder de titel Des christens groot interest bekend. Guthrie leefde van 1620 tot 1665 en hij werd zoals zoveel tijd- en geloofsgenoten slachtoffer van de vervolging. Zijn boek is de eeuwen door voor velen tot onderwijs en troost geweest. Een greep uit de inhoud van het boek geeft te zien dat het de schrijver te doen geweest is om de lezer helderheid te verschaffen over zijn of haar aandeel aan Christus en de wijze van het deel krijgen aan Hem. Zo weinigen kennen duidelijk hun staat voor God. Guthrie noemt verschillende oorzaken voor dit gebrek aan kennis. Hij vervolgt met te zeggen dat Gods gewone weg om zondaren tot Christus te brengen zich voltrekt door een helder en onderscheiden werk van de wet en van vernedering. Deze geest van dienstbaarheid eindigt in de Geest der aanneming tot kinderen. Helder is hij in de beschrijving van de toeleidende weg tot Christus, het overtuigd worden van zonde, het inleven van zijn verlorenheid en de onmogelijkheid om zalig te worden en het begeerte krijgen naar verlossing. God ontdekt Zich naar de maat der nooddruft. Over het geloof zegt hij onder andere: ‘Laat Christus de weg inslaan die Hij wil, het geloof keert zich tot en richt zich op die weg, want het geloof vormt het hart van een mens overeenkomstig Gods plan van verlossing door Jezus Christus.’ Wat betreft het verkrijgen van een aandeel aan Christus trekt Guthrie Schriftuurlijke lijnen. De Geest van God brengt een mens in vereniging met Christus door het geloof. De zondaar heeft de plicht om God in Christus aan te nemen en in te stemmen met het heilsplan van verlossing. Aan het eind van het boekje gaat de schrijver in op het persoonlijk, uitdrukkelijk en woordelijk verbondmaken met God in Christus. Steeds worden tegenwerpingen en bezwaren uitgelegd en beantwoord. Cursussen Oudvaders is blij dit kleine werk in cursusvorm aan te kunnen bieden. De schrijver gebruikt heldere, Bijbelse taal waarmee hij de zondaar wil leiden tot de kennis van Christus; maar ook de zo vaak aangevochten zielen wil hij brengen tot de zekere kennis van hun aandeel in Christus. Hierbij doet hij geen concessies aan het feit ‘dat er nu eenmaal zoveel bekommerden zijn’, maar wil hij de duidelijk Bijbelse noties in dezen benadrukt zien.
Titel: Des christens groot interest Auteur: William Guthrie
De cursus is verdeeld over 7 lessen (354 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 34,00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 39,00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 15,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 59,95 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden