Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Geschonken genade Auteur: John Flavel Geschonken Genade beschrijft de manier waarop een mens door Woord en Geest deel krijgt aan het verlossingswerk van Christus. Hij is Degene Die nodigt, Die de Barmhartige is, de Heere der heerlijkheid, de Vertroosting Israëls, de enige Middelaar tussen God en mens. Flavel laat het werk van Gods Geest zien vanuit de rijkdom van de Schrift: hoe de mens levend gemaakt wordt en verenigd met Christus; wat het inhoudt om door God geleid en van Hem geleerd te worden, de zonde te doden en Christus te volgen. Hij sluit zijn boek af met woorden van ernstige vermaning. John Flavel werd omstreeks 1630 geboren en overleed in 1691. Hij diende - met onderbrekingen - de christelijke gemeente te Dartmouth, een stad in Zuid-Engeland. Flavel stond in de puriteinse traditie van zijn dagen en was een zeer begaafd spreker.
De cursus is verdeeld over 16 lessen (1010 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 64.00, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 74.00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 40,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. C. Kraaijeveld te Barendrecht. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 47,50 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden