Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Thomas Shepard gold in zijn tijd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Puritanisme. Hij werd geboren in Engeland op 5 november 1604 en hij stierf op 25 augustus 1649. Doordat hem op allerlei manier zijn ambtswerk onmogelijk werd gemaakt, maakte hij in 1635 de overtocht naar Amerika. Door zijn De gezonde gelovige is hij bekend geworden bij velen. Het boek is verdeeld in twaalf hoofdstukken, die weer zijn ondergebracht in drie hoofddelen. Samen met zijn schoonvader Thomas Hooker onderscheidde hij zich van anderen door een sterke nadruk op het voorbereidende werk van de wet tot overtuiging van zondaren, alvorens tot Christus te komen in de weg van het geloof. De vijf eerste hoofdstukken gaan over de verlossing door Christus’ macht. Hij spreekt van overtuiging, verbreking en verootmoediging. De eigenlijke bekering laat Shepard niet opkomen uit het voorbereidende werk. Hij wil niet weten van enig levensbeginsel buiten de vereniging met Christus door het geloof. Ondanks zijn uitgewerkte voorbereidingsleer wil hij evenmin weten van enige geschiktheid om tot Christus te komen. Het tweede hoofddeel telt zes hoofdstukken die handelen over de vruchten van het geloof. Shepard heeft een ruim evangelie voor arme zondaren. Het derde hoofddeel heeft maar een hoofdstuk en gaat over het leven van de dankbaarheid. De gezonde gelovige laat een helder geluid horen over het voorbereidend werk en over het komen tot en genieten van Christus en Zijn weldaden. De schrijftrant is niet altijd even gemakkelijk en sommige passages moeten meer dan een keer gelezen worden. Maar het geheel van het boek is zeer toegankelijk en leerzaam.
Titel: De gezonde gelovige Auteur: Thomas Shepard
De cursus is verdeeld over 10 lessen (575 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 42,50, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 25,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Dit boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar of u kunt het downloaden via pagina Extra “De gezonde gelovige”.
Proefles downloaden Proefles downloaden