Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Het merg van het Evangelie Auteur: Edward Fisher ‘Het Merg’, geschreven in 1644 door de lekentheoloog Edward Fisher, is een reactie op twee soorten dwalingen. Enerzijds is er het front van het zogeheten neonomianisme, in het boek vertolkt door de figuur Nomista. Het neonomianisme stelt dat God in Christus de mensheid brengt onder een wet van genade, een nieuwe wet die lagere eisen stelt dan die van het oude verbond. Deze nieuwe wet houdt in dat we alleen maar moeten doen wat we wel kunnen, namelijk geloven en ons bekeren. Aan de andere kant bevindt zich het zogeheten antinomianisme in de persoon van Antinomista. Gaat het neonomianisme uit van een nieuwe wet, het antinomianisme neemt afstand van de wet. In de meest gematigde vorm nemen antinomianen afstand van de wet als leefregel der dankbaarheid. Fisher wilde op een rustige en evenwichtige wijze zijn tijdgenoten middels de persoon Evangelista laten zien waarin beide benaderingen ontsporen, om zo des te helderder en krachtiger het ware licht van het Evangelie te laten oplichten. De persoon Neophytus is daarbij een jonge christen die oprechte geloofsvragen stelt. ‘Het Merg’ is een zeer leerzaam boek. De levensvraag hoe een zondaar op de juiste manier rechtvaardig tegenover God komt te staan, vormt de grondtoon ervan.
De cursus is verdeeld over 5 lessen (300 vragen). De prijs voor de digitale cursus is € 31,50, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 36,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 12,50 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door mevr. E.E.M. Van Tilburg – Van Beek te Waddinxveen. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 24,99 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden