Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Groot belang van de zaligheid Auteur: Thomas Halyburton Het groot belang van de zaligheid is een van de bekende Schotse theologische werken. Waarom? Omdat het vol ernst, troost en onderwijs is. In het eerste deel beschrijft Thomas Halyburton de toestand van de zondaar zonder God en de noodzaak van redding. In het tweede deel wijst de Schotse predikant op de genezing die er is in Christus. Het derde deel is heel praktisch en onderwijzend. Het gaat over de vraag hoe een waar christen zijn leven moet inrichten en hoe hij zijn gezin moet vormen door huisgodsdienst, Schriftonderzoek en gebed. In deze nieuwe vertaling is voor iedereen onderwijs te vinden. Thomas Halyburton (1674 - 1712) was een Schotse godgeleerde. Hij verbleef in zijn jeugd in Rotterdam. Na de Glorious Revolution keerde hij terug naar Schotland waar hij aan de universiteit van Edinburgh studeerde. Hij werd predikant in de Church of Scotland en diende de gemeente te Ceres (Fife). Daarna werd hij hoogleraar in de godgeleerdheid aan de universiteit van St. Andrews.
De cursus is verdeeld over 12 lessen. De prijs voor de digitale versie is € 49,50, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 54,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 30,00 erbij. U stuurt de digitale lessen per e- mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. J. van de Velde. te Boskoop. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 29,95 inclusief verzendkosten
Proefles downloaden Proefles downloaden