Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Het Schatboek Auteur: Zacharias Ursinus Uitgever: Gebroeders Koster Vertaald en samengesteld met citaten van andere verklaarders en van een eigen verklaring (de ‘tafels’) voorzien door Festus Hommius. De schrijver van het Schatboek, Ursinus - een leerling van hem, Pareus, stelde het boek op in het Latijn - was een geleerd en voornaam man, maar niet alleen voor theologen. Ook niet gestudeerde mensen kunnen het boek volgen. Ursinus was een man van niveau en desondanks eenvoudig. Hij was niet slechts een godgeleerde, maar ook een van God geleerde. Hij was eenvoudig, en daarom hebben Gods kinderen van alle tijden hem verstaan. 2013 was het jubileumjaar van 450 jaar Heidelbergse Catechismus. Ook vandaag is de Heidelberger nog onverkort actueel. Het was Kohlbrügge, die op zijn sterfbed zei: "De eenvoudige Heidelberger, kinderen, houdt daaraan vast!", en ook dit mag vandaag nog ons motto zijn. Ursinus laat de Schrift aan het Woord. Achterin het tweede deel staat een zeer uitgebreid tekstenregister. De nog niet zo in de Schrift ingeleide lezer zal door dit boek zijn of haar kennis zien vermeerderen, en de meer ingeleide lezer zal zijn kennis bevestigd zien in al haar rijkdom. De vraagstelling van de Catechismus is eenvoudig. ‘Waaruit kent gij uw ellende?’, ‘Wat verstaat gij door het woordje geleden?’, ‘Wat nut ons….’, ‘Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?’, ‘Welke is de zesde bede?’. Ursinus paart op leerzame wijze een rijkdom aan Schriftgegevens aan een diepgang aan leesstof. Overtuig u zelf.
De cursus is verdeeld over 30 lessen (1677 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 84,00 , exclusief begeleiding . U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 94,00 , exclusief begeleiding . U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 75,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. P.S. Maljaars te Goes. Dit boek is alleen nog tweedehands verkrijgbaar.
Let op: Dit is een herziene uitgave van het boek met een nieuwe cursus
Proefles downloaden Proefles downloaden