Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: De hemel op aarde Auteur: Thomas Brooks Thomas Brooks (1608-1680) was een Engelse puriteinse predikant. Veel van wat bekend is over Thomas Brooks is vastgesteld uit zijn geschriften. Geboren in 1608, ging Brooks in 1625 naar Emmanuel College, Cambridge, waar hij werd voorafgegaan door mannen als Thomas Hooker, John Cotton en Thomas Shepard. In 'De hemel op aarde' zet Thomas Brooks uiteen dat er geen groter voorrecht is dan een kind van God te zijn en dat ook te weten. Geloofszekerheid gaat gepaard met diepe vreugde en grote vrede. Zwakheid in het geloof en achteruitgang in de genade zijn daarentegen vaak te herleiden tot een gebrek aan zekerheid, of zelfs aan valse zekerheid. Brooks laat zien dat het mogelijk is om in dit leven een gegronde zekerheid van de zaligheid te verkrijgen. Hij wijst hindernissen aan die de zekerheid belemmeren en de middelen om deze weg te nemen.
De cursus is verdeeld over 10 lessen (533vragen). De prijs voor de digitale versie is €42,50, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 25,00 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. J.van de Velde te Boskoop. Wij kunnen u het boek leveren in samenwerking met boekhandel ‘Goedeboeken’ voor € 29,95 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden