Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Titel: Huwelijks- en gezinsethiek Auteur: Petrus Wittewrongel Een drietal cursussen beoogt de door ds. Petrus Wittewrongel (1609-1662) aangedragen waarschuwingen èn raadgevingen in zijn handboek Oeconomia Christiana of Christelijke Huishouding betreffende de bijbels gefundeerde ethiek binnen huwelijk en gezin, op een praktische wijze aan te reiken. De cursist wordt met intrigerende vragen en stellingen in eerste instantie aangezet kennis te nemen van de vele onderwerpen op genoemd ethisch vlak, maar zal bij het opzoeken en lezen van het desbetreffende tevens een globaal beeld krijgen van de inhoud van het naslagwerk (: 5 delen van elk ca 600 pagina’s). Dit alles om de cursist op dit terrein toe te rusten in de strijd tegen de moderne en antichristelijke tijdgeest en cultuur. Opzet: Teneinde de cursist te stimuleren om in voorkomende gevallen het handboek te raadplegen, maar zich ook de voorgestelde zaken op een effectieve wijze eigen te maken, is, naast de beschikbare samenvattingen van het handboek, gekozen voor het ‘meerkeuze principe’ voor de toetsingsvragen om het juiste antwoord te geven. Genoemde samenvattingen, getiteld: “Het smalle pad van de godzaligheid” kunnen gratis worden gedownload of aangevraagd bij de stichting die de 5-delige uitgave verzorgt: Het meerkeuze principe heeft als nevenvoordelen dat de beantwoording weinig schrijf- of typetijd vraagt van de cursist en de cursusbegeleider sneller een evaluatie als feedback kan geven. Cursusindeling: De drie cursussen zijn onderverdeeld in een aantal modules. Deze modules omvatten steeds ca. 100 pagina’s over onderwerpen die in onderstaand overzicht zijn weergegeven.
Cursus I: Echtvereniging of Huwelijks- en gezinsethiek Onderwerp Module Algemeen 1 Het huwelijk - 1 2 Het huwelijk - 2 3 Het gezin 4 De huishouding - 1 5 De huishouding - 2 6 De cursus is verdeeld over 6 lessen (463 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 29,50, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke versie is € 34,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 19,50 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider. De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. B. Schalk te Putten.
Cursus II: Zedenkunst of Christelijke deugden en plichten Onderwerp Module Gezag en plichten & Godsdienst en geloof 7 Hoop, liefde en vrees 8 Ootmoed, zelfverloochening en lijdzaamheid 9 Blijdschap, dankbaarheid en hemelsgezindheid 10 Trouw, naastenliefde, vreedzaamheid en bescheidenheid 11 Zachtmoedigheid, barmhartigheid en herbergzaamheid 12 Nederigheid, stemmigheid en kuisheid 13 Matigheid en rechtvaardigheid 14 Waarachtigheid en tevredenheid 15 De cursus is verdeeld over 9 lessen (544 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 34,50, exclusief begeleiding. U ontvangt naar keuze óf een cd óf een usb-stick met de lessen, of u krijgt de lessen in één keer via de mail toegestuurd. De prijs voor de schriftelijke versie is € 39,50, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 22,50 erbij. U stuurt dan de digitale lessen per e-mail naar uw begeleider.De schriftelijke lessen stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door Dhr. B. Schalk te Putten.
Cursus III: Huisdevotie of Praktijk der godzaligheid Onderwerp Module Besturing van het huisgezin in godzaligheid 16 De staat der genade 17 Genadeverbond en verkiezing 18 Rechtvaardigmaking en heiligmaking 19 Eigenschappen der godzaligheid 20 De consciëntie 21 Kracht van de godzaligheid 22 Openbare godsdienst & Evangelieverkondiging 23 Gebruik van de sacramenten 24 Ondeugden in de huisgezinnen 25 Wereldse lichtzinnigheden en ijdelheden 26 In voorbereiding door dhr. B. Schalk te Putten. Wij kunnen u de boeken (5 delen) leveren in samenwerking met uitgever ‘Stichting In het Spoor’ voor € 199.00 inclusief verzendkosten.
Proefles downloaden Proefles downloaden Proefles downloaden Proefles downloaden