Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders
Aanmelden bij: Cursussen Oudvaders Reijerskoop 251 2771 BK  Boskoop tel. 0172-532796 of 0118-583025 info@cursussenoudvaders.nl
Titel: De zwangere belofte Auteur: Ralph Erskine Met grote ernst en hartelijke gunning onderwijst Ralph Erskine in deze verhandeling over Galaten 4 vers 28 (‘Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, zoals Izak was’) zijn gemeenteleden in veel belangrijke onderwerpen. Eerst behandelt hij kort het tekstverband, Galaten 4. Vervolgens ontwikkelt hij de leer (doctrine): 'Alle kinderen van God, ofwel alle ware gelovigen, zijn net als Izak kinderen van de belofte.' Daarna gaat hij over tot het behandelen van allerlei aspecten ervan, zoals de inhoud van de belofte, de kinderen van de belofte en Izak als beloftekind. Dit loopt uit op een viervoudige toepassing van het behandelde. Daarbij gaat Erskine uitgebreid en heel pastoraal in op allerlei vragen en tegenwerpingen die in het hart van zijn hoorders konden leven. Een paar kenmerkende uitspraken van hem zijn: - De eerste toepassing is onderwijs. Erskine zegt: Leer ervan wat de plicht is van allen die het Evangelie horen, namelijk om op de belofte van het Evangelie te pleiten, en er beslag op te leggen, opdat zij daardoor bewijzen zouden hebben dat zij kinderen van de belofte zijn. - De tweede toepassing is zelfbeproeving. 'Wanneer u door het geloof leeft van de belofte, dan zult u ervaren dat de belofte zowel het middel is om uw geloof op te wekken, als dat zij het middel was om dat eerst in u te werken of tot stand te brengen.’ - De derde toepassing gaat over een aantal geloofsproblemen en gewetensgevallen. Erskine gaat bij dit onderdeel in op het strijdpunt van zijn dagen: Mag ik geloof hechten aan Gods belofte? - De vierde toepassing bevat een aantal opwekkingen, aan ongelovigen, aan gelovigen en aan alle luisteraars in het algemeen. In deze verhandeling over de belofte komt niet alleen duidelijk naar voren hoe rijk Gods beloften zijn, en hoe belangrijk het is om het juiste zicht daarop te hebben, maar vooral op welke manier gemeenteleden met deze heerlijke beloften van God moeten en mogen omgaan.
Deze cursus is in voorbereiding door de heer A. Maljaars te Waddinxveen. Verschijning onbekend.