Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Cursussen Oudvaders wil mensen in de gelegenheid stellen een boek van een oudvader op een gemakkelijker manier te lezen dan gewoonlijk gebeurt. Vaak is er een drempel aanwezig om echt te gaan lezen of een boek uit te lezen. De cursussen bieden inzicht in de leesstof. De lessen leiden u bij het lezen, en zorgen ervoor dat het doornemen van de inhoud van een boek gedisciplineerd gebeurt. De cursist heeft met de beantwoorde vragen aan het eind van de cursus een uitstekende samenvatting van het boek. De ervaring heeft geleerd dat de cursisten over het algemeen heel positief spreken over de cursus die ze gemaakt hebben. ‘Er blijft veel meer hangen’, hoor je nogal eens. ‘De lessen stimuleren het doornemen van het boek.’ Zolang deze reacties niet uitblijven is Cursussen Oudvaders heel tevreden bij de inspanningen die nodig zijn om een boek cursusklaar te maken of de cursisten te begeleiden. Immers wordt zo het doel dat gesteld werd, ruimschoots beantwoord.
Cursussen Oudvaders
Elke cursist krijgt een cursusbegeleider toegewezen. Deze corrigeert de lessen en gaat in op eventuele vragen, of schrijft aanvullende opmerkingen; of kan ook een helpende hand bieden bij persoonlijke vragen. Aan het einde van een cursus is er een certificaat beschikbaar. De lessen kunnen of schriftelijk of op de computer gemaakt worden. Elk boek heeft zijn eigen aantal lessen. Er zijn uiteraard toppers zoals ’De Institutie’, ‘Het zien op Jezus’ en ‘De redelijke Godsdienst’ of ‘Het Schatboek’. Andere boeken hebben een gemiddeld aantal  lessen, zoals ‘De Eigenschappen’ en ‘De viervoudige Staat’, terwijl er daarnaast een paar kleinere boeken met relatief weinig lessen zijn. De prijzen zijn navenant de grootte van het boek en het aantal lessen.  Niet in het minst wenst Cursussen Oudvaders dat de cursussen persoonlijk tot zegen zullen zijn. Ook deze reacties krijgen we van cursisten!  De lessen kunnen geestelijk leven doen opbloeien of rijker maken, en ook in de persoonlijke betrekking tot God is het mogelijk dat er nieuw leven ontwaakt. Met deze gevolgen wordt het door Cursussen Oudvaders gestelde doel nog meer behaald. En op deze wijze zijn zij die de cursisten begeleiden ook erg gemotiveerd.
Wij hebben het boek “Bij U is vergeving” van John Owen uitgegeven. De cursus van dit boek is gereed! Volg de volgende link Bij U is vergeving voor meer informatie over deze cursus. De nieuwe curses ‘Het geestelijke huwelijk’ van Aegidius Francken is gereed gekomen. De nieuwe cursus ‘De hemel op aarde’ van Thomas Brooks is gereed gekomen. De nieuwe cursus ‘De zaligsprekingen’ van Thomas Watson is gereed gekomen.
Nieuws
Actie
Agenda
Samuël Rutherford o De verhoogde Christus In voorbereiding
Cursussen in voorbereiding